„Zagrożenie bezpieczeństwa seniorów na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego , w tym oszustwa na tzw wnuczka , policjanta, pracownika banku.”

by annab

Pod takim tytułem odbyła się Debata w, której

korzystając z zaproszenia Z-cy Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie, uczestniczyli członkowie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

foto Pan Roman