Zarząd Oddziału Okręgowego

Imię i nazwisko Funkcja Kontakt
Halina Gawle Przewodnicząca hgawle@zwiazekemerytow.tarnow.pl
Janina Półkoszek Wiceprzewodnicząca
Ewa Wolf Wiceprzewodnicząca
Wózek Barbara Skarbnik
Janina Żuchowicz Sekretarz
Ewa Maciuba Członek Prezydium
Krystyna Witkowska Członek Prezydium
Alicja Rajca Członek Zarządu
Halina Dziki Członek Zarządu
Sarad Halina Członek Zarządu
Rymut Grażyna Członek Zarządu
Marta Gaik Członek Zarządu
Anna Poręba Członek Zarządu
Rokita Józef Członek Zarządu

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Nazwisko i imię Funkcja Kontakt
Barbara Sochacka Przewodnicząca
Maria Walczak Wiceprzewodniczaca
Ryszard Krzemiński Sekretarz
Alicja Łabędź Członek
Adamczyk Teresa Członek

Okręgowy Sąd Koleżeński

Nazwisko i imię Funkcja Kontakt
Marek Jermak Przewodniczący
Krzysztof Kusion Wiceprzewodniczący
Barbara Sznajder Członek
Alicja Łużak Członek
Walentyna Świeca Członek