XII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Tarnowie.

by annab

7 marca 2024 r w Restauracji „U Jana” odbył się XII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie. Wśród zaproszonych gości byli przewodnicząca zarządu głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie dr Elżbieta Ostrowska i sekretarz zarządu głównego w Warszawie Katarzyna Lenkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie dr Jakub Kwaśny i Centrum Usług Społecznych reprezentowany przez panią Marzenę Habel.

W czasie Zjazdu wybrano nowy Zarząd Związku i nowe prezydium.

Przewodniczącą została ponownie wybrana pani Halina Gawle jako wiceprzewodniczące zostały wybrane panie Janina Półkoszek i Anna Burda, na Skarbnika Barbara Wózek, na Sekretarza Janina Żuchowicz.

WŁADZE ODDZIAŁU: https://www.zwiazekemerytow-tarnow.pl/wladze-oddzialu/

Serdecznie gratulujemy wyboru!