W Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów rozpoczęto działalność świetlicy na rok 2018

by zwi_em