Opinia Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów o projekcie ustawy o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz o zmianie niektórych innych ustaw

by zwi_em