22 marca 2024 w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się spotkanie wiceminister do spraw polityki senioralnej pani Marzeny Okła-Drewnowicz, oraz wicewojewody pani Elżbiety Achinger z seniorami ze wszystkich środowisk senioralnych w Tarnowie, w tym największej organizacji w Polsce – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

by annab

W trakcie spotkania, pani minister przedstawiła „Politykę Senioralną” z innowacyjnym projektem „bonu senioralnego„, który ma na celu wsparcie opieki nad osobami starszymi w ich miejscu zamieszkania.

Spotkanie to jest ważnym krokiem w kierunku komunikacji między Ministerstwem a środowiskiem senioralnym w sprawie poprawy jakości życia naszych seniorów.

Foto AnnaBurda