Header Image - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów

Dyżury telefoniczne w oddziale

by zwi_em

W imieniu zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Tarnowie informuje, że dyżury telefoniczne w oddziale pełnione są codziennie od poniedziałku do czwartku
w godz od 9.00 do 12.00 .

Telefonicznie można uzyskać informacje na temat sposobu zwrotu zaliczek na wycieczki krajowe i zagraniczne, turnusy rehabilitacyjne i wypoczynkowe , kąpiele termalne , spotkania integracyjne ,
terminu i sposobu wydawania paczek żywnościowych, a także wypłaty zapomóg pieniężnych ,
wydawania legitymacji na przejazdy kolejowe i wszystkich innych spraw załatwianych przez nasze biuro .
tel nr 14 622 06 34